Wednesday, August 20, 2008

Office politics

Хөөрхий би бол хэд хэдэн ангилалд зэрэг орчих л юм байна...

Friday, August 15, 2008

As Time Goes By

Яамаар ч юм бэ дээ. Сэтгэлийн хатуу, зөөлнийг яаж мэдэх вэ?
Тархи зүрх хоёрын хэмжүүрээр мянга түм хэмжээд ч яаж ч болдоггүй нэг тийм хэцүү сонголт ирэх үе байх. Сонголт гэж нэрлэх үү эсвэл зүгээр л амьдралын нэг л даваа гүвээ, зам харгуй гэх үү. Аль нэгийг нь хойноо хаяж, гээж, орхиж, салахаас өөр замгүй болоход өөртөө итгэлтэй байх тэр л шийдвэрийг гаргах гэж бодоо л, бодын шийрээ тоолоод л. Аль ч замаар явсан зөв буруу тэнцүү дэнслэгдэх биз. Тэр болтол...

Monday, August 4, 2008

Яамаар ч юм бэ дээ. Сэтгэл, ухаан хоёрын хэмжүүрээр мянга түм хэмжээд ч яаж ч болдоггүй нэг тийм хэцүү сонголт ирэх үе байх. Сонголт гэж нэрлэх үү эсвэл зүгээр л амьдралын нэг л даваа гүвээ, зам харгуй гэх үү. Аль нэгийг нь хойноо хаяж, гээж, орхиж, салахаас өөр замгүй болоход өөртөө итгэлтэй байх тэр л шийдвэрийг гаргах гэж бодоо л, бодын шийрээ тоолоод л.