Tuesday, September 8, 2009

Witness - Silent Bombs: All for the Motherland

Казахстаны Семипалатинскт дөчин хэдэн жил газар дээр болон хөрсөн дор цөмийн туршилт хийж, улмаар цөмийн зэвсгийн хор хөнөөлийг нутгийн оршин суугчид арван үеэрээ үйл лайгийн нь үүрч амьдрах тавилантай болжээ. Их гүрний нэг хэсэг, цөөнх байхдаа ямар ч их зовлон, доромжлол үзэх юм бэ дээ. Манай Монголын казак түмэн ёстой харин тааваараа байгаа даа.
Нүдэн дээр нь цөмийн туршилт хийж байхад хараад л саравчлаад суух нутгийн хүмүүс...албаар хэл мэдэхгүйг нь далимдуулж бага ястны Орос хэлгүй цэргүүдийг ажиллуулж сураггүй алга болгоод л...цөмийн туршилт хийсэн газар хонхой үүсэж ус тогтоход нууртай боллоо гээд баярлаад л... Юу болсон тухай энэ баримтат киноноос үзээрэй. Нэг, гуравдугаар хэсэг нь Юүтүб дээр бий.

1 comment:

Anonymous said...

Юунд хэрэгтэй гэж, хэнийг хөнөөх гэж, хэнд хэрэгтэй гэж хэдэн мянган хүний эрүүл мэнд, хувь заяагаар тоглодог байна аа. Энд амар амгалан айх аюулүй байхад тэнд зовлон зүдгүүр, дарангуйлал байгаа гэхээр итгэмгүй.