Wednesday, January 19, 2011

Эко-арт

Камакүрагийн Хасэдэра сүмд эко арт гэж хаягдал картон хайрцагаар хийсэн бурхадыг байрлуулжээ. Японы сүм ер нь "бизнес ухаан", "үйлчилгээ" их сайн шүү. Хүмүүсээс мөнгө өг гээд нэхээд байхгүй, очихоор иймэрхүү хүний сонирхол татах зүйл тавих, тавтай тухтай зугаалж явах нөхцлийг бүрдүүлж, хүмүүсийн өргөлөөр өөрсдийгөө болгоод байна. Очсон хүн ч амар тайван, амирлангуйг мэдэрч, нүдээ баясгаж, сэтгэлээ тайвшруулаад буцна.
Өдөр нь бол ийм харагдаж байлаа: