Tuesday, March 4, 2008

Төрийн бодлого ба татвар тэтгэлэгт хөтөлбөр


Ёкохамагийн Үндэсний их сургууль хэд хэдэн тэтгэлэгт хөтөлбөртэй. Түүний нэг болох "Төрийн бодлого ба татвар" тэтгэлэгт Магистрын сургалтын зар гарчээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг вебсайтаас нь аваарай.


http://www.igss.ynu.ac.jp/wb-ppt/howtoapply01.html


No comments: